Menu

Kỹ thuật xây dựng

Là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất trong ngành thông tin điện tử của Trung Quốc kể từ khi cải cách và mở cửa, Samsung Electronics đã đầu tư tổng cộng 35 tỷ đô la Mỹ. Dự án có ý nghĩa chiến lược to lớn trong việc thúc đẩy mở cửa khu vực phía tây, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi chế độ phát triển kinh tế của Thiểm Tây và tăng cường mở cửa.

Chính phủ Thiểm Tây rất coi trọng việc xây dựng dự án điện tử Samsung và đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng và tiến độ của dự án. Đồng thời, phải tăng cường đánh giá nghiêm ngặt các thiết bị tầm cao phục vụ cho xây dựng.

Xe nâng người làm việc tại Samsung        

Thay thế giàn giáo và những dụng cụ thô sơ, hiệu quả công việc không cao bằng xe nâng người. Khi làm việc với xe nâng người Sinoboom thì chỉ cần một người điều khiển xe và thao tác trên xe, an toàn, xe có thể di chuyển với tốc độ nhanh, chậm khác nhau để phù hợp với công việc và địa hình di chuyển. Chính vì vậy mà nhà thầu đã lựa chọn xe nâng người làm việc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án.

Khi sử dụng xe nâng người cho dự án thì số lượng nhân công cũng giảm đi đáng kể, hiệu quả công việc tăng lên, xe có thể làm việc ổn định và liên tục nên đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án sớm.

Xe nâng người đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển ngày càng mạnh mẽ hiện nay, giúp cho các dự án tiết kiệm chi phí và tránh những tai nạn trong xây dựng.