Menu

Cảng biển

Xe nâng người Sinoboom phục vụ Cảng Biển

Xe nâng người Sinoboom phục vụ Cảng Biển

Công ty công nghiệp nặng Xingbang bàn giao thành công xe nâng người Sinoboom cho Philippines phục vụ cho ngành đóng tàu.