Menu

Quảng cáo sự kiện

Xe nâng người gấp khúc chạy điện 16m làm việc Sinoboom phục vụ sự kiện

Xe nâng người gấp khúc chạy điện 16m làm việc Sinoboom phục vụ sự kiện

Hai xe nâng người gấp khúc chạy điện 16m làm việc GTZZ14EJ hỗ trợ màn biểu diễn đêm nhạc hội chào đón năm mới tại đài truyển hình Hồ Nam