Hiển thị tất cả 4 kết quả

 • Chiều cao làm việc: 10m
 • Kết cấu: Cắt kéo
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều dài thân xe: 2.39m
 • Chiều rộng thân xe: 0.81m
 • Khối lượng: 1920kg
 • Chiều cao làm việc: 10m
 • Kết cấu: Cắt kéo
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều dài thân xe: 2.39m
 • Chiều rộng thân xe: 1.15m
 • Khối lượng: 2490 kg
 • Chiều cao làm việc: 10m
 • Chiều dài thân xe: 2.77m
 • Chiều rộng thân xe: 0.99m
 • Kết cấu: Lên thẳng - Vertical lift
 • Khối lượng: 2678 kg
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều dài thân xe: 7.2m
 • Chiều rộng thân xe: 1.58m
 • Khối lượng: 4500kg
 • Chiều cao làm việc: 10m
 • Kết cấu: Chân nhện
 • Năng lượng sử dụng: Điện