Hiển thị tất cả 5 kết quả

 • Chiều cao làm việc: 16m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều dài thân xe: 6.54m
 • Chiều rộng thân xe: 1.75m
 • Khối lượng: 6500kg
 • Chiều cao làm việc: 18m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều dài thân xe: 6.8m
 • Chiều rộng thân xe: 1.9m
 • Khối lượng: 7200kg
 • Chiều cao làm việc: 20m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 8.6m
 • Chiều rộng thân xe: 2.28m
 • Khối lượng: 10700kg
 • Chiều cao làm việc: 27m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 11.36m
 • Chiều rộng thân xe: 2.48m
 • Khối lượng: 15900kg
 • Chiều cao làm việc: 17m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 5.7m
 • Chiều rộng thân xe: 2.26m
 • Khối lượng: 7300kg