Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • Chiều cao làm việc: 42m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 13.75m
 • Chiều rộng thân xe: 2.49m
 • Khối lượng: 20960kg
 • Chiều cao làm việc: 22m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 9.57m
 • Chiều rộng thân xe: 2.49m
 • Khối lượng: 11885 kg
 • Chiều cao làm việc: 24m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 11.2m
 • Chiều rộng thân xe: 2.49m
 • Khối lượng: 12235kg
 • Chiều cao làm việc: 28m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 11.54m
 • Chiều rộng thân xe: 2.49m
 • Khối lượng: 16532kg
 • Chiều cao làm việc: 30m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: `13.22m
 • Chiều rộng thân xe: 2.49m
 • Khối lượng: 16671kg
 • Chiều cao làm việc: 32m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 13m
 • Chiều rộng thân xe: 2.49m
 • Khối lượng: 18670kg
 • Chiều cao làm việc: 34m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 14.02m
 • Chiều rộng thân xe: 2.49m
 • Khối lượng: 18820kg
 • Chiều cao làm việc: 40m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 14.02m
 • Chiều rộng thân xe: 2.49m
 • Khối lượng: 20300kg
 • Chiều cao làm việc: 44m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 13.1m
 • Chiều rộng thân xe: 2.49m
 • Khối lượng: 21230kg