Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

 • Chiều cao làm việc: 42m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 13.75m
 • Chiều rộng thân xe: 2.49m
 • Khối lượng: 20960kg
 • Chiều cao làm việc: 16m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều dài thân xe: 6.54m
 • Chiều rộng thân xe: 1.75m
 • Khối lượng: 6500kg
 • Chiều cao làm việc: 18m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều dài thân xe: 6.8m
 • Chiều rộng thân xe: 1.9m
 • Khối lượng: 7200kg
 • Chiều cao làm việc: 20m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 8.6m
 • Chiều rộng thân xe: 2.28m
 • Khối lượng: 10700kg
 • Chiều cao làm việc: 22m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 9.57m
 • Chiều rộng thân xe: 2.49m
 • Khối lượng: 11885 kg
 • Chiều cao làm việc: 24m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 11.2m
 • Chiều rộng thân xe: 2.49m
 • Khối lượng: 12235kg
 • Chiều cao làm việc: 28m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 11.54m
 • Chiều rộng thân xe: 2.49m
 • Khối lượng: 16532kg
 • Chiều cao làm việc: 30m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: `13.22m
 • Chiều rộng thân xe: 2.49m
 • Khối lượng: 16671kg
 • Chiều cao làm việc: 32m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 13m
 • Chiều rộng thân xe: 2.49m
 • Khối lượng: 18670kg
 • Chiều cao làm việc: 34m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 14.02m
 • Chiều rộng thân xe: 2.49m
 • Khối lượng: 18820kg
 • Chiều cao làm việc: 40m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 14.02m
 • Chiều rộng thân xe: 2.49m
 • Khối lượng: 20300kg
 • Chiều cao làm việc: 44m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Dầu
 • Chiều dài thân xe: 13.1m
 • Chiều rộng thân xe: 2.49m
 • Khối lượng: 21230kg