Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

 • Chiều cao làm việc: 10m
 • Kết cấu: Cắt kéo
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều dài thân xe: 2.39m
 • Chiều rộng thân xe: 0.81m
 • Khối lượng: 1920kg
 • Chiều cao làm việc: 10m
 • Kết cấu: Cắt kéo
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều dài thân xe: 2.39m
 • Chiều rộng thân xe: 1.15m
 • Khối lượng: 2490 kg
 • Chiều cao làm việc: 10m
 • Chiều dài thân xe: 2.77m
 • Chiều rộng thân xe: 0.99m
 • Kết cấu: Lên thẳng - Vertical lift
 • Khối lượng: 2678 kg
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều cao làm việc: 12m
 • Kết cấu: Cắt kéo
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều dài thân xe: 2.39m
 • Chiều rộng thân xe: 1.15m
 • Khối lượng: 2570kg
 • Chiều cao làm việc: 16m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều dài thân xe: 6.54m
 • Chiều rộng thân xe: 1.75m
 • Khối lượng: 6500kg
 • Chiều cao làm việc: 16m
 • Kết cấu: Cắt kéo
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều dài thân xe: 2.76m
 • Chiều rộng thân xe: 1.25m
 • Khối lượng: 3100kg
 • Chiều cao làm việc: 18m
 • Kết cấu: Boom lift
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều dài thân xe: 6.8m
 • Chiều rộng thân xe: 1.9m
 • Khối lượng: 7200kg
 • Chiều cao làm việc: 16m
 • Kết cấu: Cắt kéo
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều dài thân xe: 2.77m
 • Chiều rộng thân xe: 1.39m
 • Khối lượng: 3460kg
 • Chiều cao làm việc: 14m
 • Kết cấu: Cắt kéo
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều dài thân xe: 2.39m
 • Chiều rộng thân xe: 1.15m
 • Khối lượng: 2900kg
 • Chiều cao làm việc: 8m
 • Kết cấu: Cắt kéo
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều dài thân xe: 1.78m
 • Chiều rộng thân xe: 1.76m
 • Khối lượng: 1382kg
 • Chiều cao làm việc: 8m
 • Kết cấu: Cắt kéo
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều dài thân xe: 2.39m
 • Chiều rộng thân xe: 1.15m
 • Khối lượng: 2070kg
 • Chiều cao làm việc: 6m
 • Kết cấu: Cắt kéo
 • Năng lượng sử dụng: Điện
 • Chiều dài thân xe: 1.42m
 • Chiều rộng thân xe: 0.76m
 • Khối lượng: 880kg