Thỏa thuận hợp tác với tập đoàn kinh tế tài chính Hồ Nam

Sinoboom ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn kinh tế tài chính Hồ Nam

Tại tỉnh Hồ Nam Sinoboom đã ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn kinh tế tài chính Hồ Nam. Với sự có mặt của ủy ban thường vụ tỉnh ủy và phó thống đốc điều hành của chính quyền tỉnh Chen Xiangqun, đã tham dự và chứng kiến lễ ký kết với tập đoàn kinh tế tài chính Hồ Nam với nhiều ngân hàng, tổ chwucs kinh tế tài chính và doanh nghiệp tại Hồ Nam.

Hợp tác chiến lược xe nâng người Sinoboom
Hợp tác chiến lược xe nâng người Sinoboom

Sinoboom tham gia với 2 đại diện để ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn kinh tế tài chính Hồ Nam. Tập đoàn sẽ cung cấp và đảm bảo tài chính cho SINOBOOM cùng với các công ty con và các dự án tài trợ chuỗi cung ứng.

Việc thành lập một hệ thống kinh tế tài chính chất lượng ở Hồ Nam là một biện pháp quan trọng trong việc thực hiện phát triển kinh tế. Sinoboom với tư cách là một công ty tập trung mạnh vào đổi mới và mở rộng trong lĩnh vực sản xuất máy công trình chất lượng cao là một đại diện đáng tự hào của nền kinh tế Hồ Nam. Sự ký kết thỏa thuận giữa Sinoboom và tập đoàn tài chính kinh tế Hồ Nam này là sự công nhận về sự phát triển của Sinoboom tại Hồ Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *