Menu

Công nghiệp

Xe nâng người Sinoboom phục vụ công tác trong nhà máy

Xe nâng người Sinoboom phục vụ công tác trong nhà máy

Công ty Xingbang sử dụng xe nâng người làm việc trên cao để xây dựng khu công nghiệp được khen ngợi vì hiệu quả cao và an toàn cho người sử dụng.