Menu

Dịch vụ bảo dưỡng

Khách hàng sử dụng xe nâng người Sinoboom sẽ hưởng toàn bộ dịch vụ bảo dưỡng xe của hãng theo định kì

Sau khi bán sản phẩm cho khách hàng chúng tôi cung cấp thêm dịch vụ bảo dưỡng theo 3 khoảng thời gian ( 250h, 500h, 1000h ) sau khi giao máy. Trong những lần này chúng tôi bảo dưỡng cho máy để máy có thể hoạt động tốt trong thời gian làm việc.

kỹ thuật định kì kiểm tra máy theo đúng lịch trình bảo dưỡng xe

Trong quá trình các kỹ sư đến bảo dưỡng cho xe thì sẽ ghi nhật kí của xe, để theo dõi nếu xe có bất cứ vấn đề gì xảy ra thì người điều khiển phải gọi ngay cho kỹ sư của chúng tôi.

Ngày hoàn thành các dịch vụ bàn giao thời hạn bảo hành không được tính là hết hạn bảo hành.