Menu

Lọc hóa dầu

Xe nâng người Sinoboom phục vụ lọc hóa dầu

Xe nâng người Sinoboom phục vụ lọc hóa dầu

Công ty Zhongtian Hechuang công ty hóa chất than là một dự án trình diễn chiến lược thay thế dầu mỏ quốc gia. Đây là một trường hợp điển hình của lợi thế hợp tác và chia sẻ tài nguyên cho sự hợp tác giữa hai bên